Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Daň z motorových vozidiel


V prípade, že chcete akopodnikateľ využívať motorové vozidlo na podnikanie alebo v súvislosti spodnikaním, stávate sa daňovníkom pre daň z motorových vozidiel.

Daňovápovinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla napodnikanie, a to aj vtedy, ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované vSR, ale je používané na podnikanie na území SR. Ak sa vozidlo použije napodnikanie 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, daňová povinnosťvzniká týmto dňom.

Daň sa platí aj v nasledujúcich prípadoch:Povinnosti podnikateľa:

Viac o dani z motorových vozidiel sa dočítate tu.