Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Pred tým, než začneme


Založenie živnosti je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako začať podnikať. Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení býva prvým krokom k osamostatneniu sa a rozbehnutiu vlastného „biznisu“. Predtým, než začnete podnikať, je vhodné odpovedať si na niekoľko základných otázok.

1. Oplatí sa mi stať živnostníkom?


V stručnosti tu zhrnieme hlavné výhody a nevýhody podnikania na živnosť oproti klasickému zamestnaniu.

Výhody:Nevýhody:Zhrnutie:


Ako vidieť, podnikanie so sebou prináša nie len slobodu a výhody, ale aj celý rad poviností a rôzne riziká. Každý si teda musí sám zvážiť či sa mu to vyplatí.

2. V čom budem podnikať?


Rozhodovanie o podnikaní nikdy nie je jednoduché. Pretože ide o závažné rozhodnutie, ktoré rôznym spôsobom ovplyvní budúcnosť všetkých zúčastnených, patrí k jedným z najvýznamnejších.

Oblasť podnikania si budúci živnostníci volia najčastejšie na základe:


Samotný dobrý nápad však nestačí. Je potrebné si premyslieť či na danú činnosť máme predpoklady a potrebné zdroje či už finančné, materiálové alebo ľudské. Na tento účel je vhodné si vypracovať podnikateľský zámer (podnikateľský plán), ktorý sa môže hodiť aj neskôr pri žiadaní o úver alebo dotáciu. Hlavná výhoda zostavenia podniakteľského plánu spočíva v tom že prvotná myšlienka o podnikaní začne nadobúdať konkrétne rozmery a podnikateľ si uvedomí čo všetko to obnáša.

3. Aké obchodné meno si zvoliť?


Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi, alebo o predmete podnikania. To znamená že dva rôzne podnikateľské subjekty nemôžu podnikať pod rovnakým obchodným menom.

Ak ide o fyzickú osobu, stačí na odlíšenie obchodného mena uvedenie iného miesta podnikania. Ak má fyzická osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.

Výberu obchodného mena je potrebné venovať náležitú pozornosť. Toto meno je totiž podnikateľ povinný používať na  faktúrach, daňových dokladoch a ostatných firemných materiáloch. Rovnako ním musí označiť aj prevádzku, či sídlo firmy. Jednoducho povedané obchodný názov je to, čim sa podnikateľ prezentuje navonok.

Začínajúci podnikateľ si musí zvážiť, či bude pre neho lepšie podnikať len pod svojím menom alebo používať aj obchodný názov pripojený za menom.

Výber obchodného mena (dodatku):


Tu sme zhrnuli pár tipov pre výber vhodného obchodného mena:


Zásady tvorby obchodného mena:Na záver: