Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Overiť IČO

IČO je identifikačné číslo podnikateľského subjektu. Identifikačné číslo je najvhodnejší údaj pre identifikáciu podnikateľského subjektu a jeho vyhľadanie takýmto spôsobom je najrýchlejšie. Jedno IČO by mal mať pridelené iba jeden podnikateľský subjekt v Slovenskej republike. IČO má 8 číslic a k vyhľadávaniu je potrebné zadať celé IČO.


IČO:Overiť

Názov spoločnosti:
Sídlo firmy (ulica a číslo domu):
Mesto:
PSČ:
Krajina: