Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Zmeny, prerušenie alebo ukončenie živnosti


V prípade, že podnikateľ  z nejakých dôvodov živnosť nevykonáva, má možnosť živnosť ukončiť alebo pozastaviť. Ohlásenie ukončenia podnikania však nemožno vziať späť. Pozastavenie prevádzkovania živnosti ponecháva otvorenú možnosť pokračovať v podnikaní. Taktiež je možné v živnosti vykonávať zmeny údajov, alebo predmetov podnikania.