Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Zmeny týkajúce sa živnosti


V prípade zmien údajov uvedených v ohlásení živnosti, resp. v žiadosti o koncesiu je potrebné tieto nahlásiť na príslušný živnostenský úrad formou vyplneného tlačiva. Formulár si môžete stiahnuť tu.