Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Obnovenie pozastavenej živnosti


Ako už bolo povedané, v žiadosti o pozastavenie živnosti sa presne uvádza  do akého dátumu je živnosť pozastavená. Ak do tohto dátumu podnikateľ nepožiada o predĺženie pozastavenia, živnosť sa dňom nasledujúcim po tomto dátume obnoví. To znamená, že v takomto prípade nie je potrebné ísť kvôli obnoveniu živnosti nič vybavovať na živnostenský úrad. Živnosť je obnovená automaticky.

Ak však má podnikateľ živnosť prerušenú dlhšie ako 6 mesiacov, môže požiadať o jej obnovenie kedykoľvek, bez ohľadu na to, dokedy ju má pozastavenú. V takom prípade už bude musieť ísť na živnostenský úrad a vypísať tam tlačivo o zmene dĺžky pozastavenia živnosti. (tlačivo si môžete stiahnuť tu). V tomto tlačive si zvolí akýkoľvek nový termín, dokedy má živnosť pozastavená, resp. kedy má byť obnovená.

Po obnovení živnosti treba opäť bezodkladne nahlásiť jej obnovenie na všetkýh príslušných inštitúciách. Čiže na daňovom úrade, v sociálnej a  zdravotnej poisťovni (najneskôr do 8 dní). V sociálnej a zdravotnej poisťovni si treba zistiť, aké odvody má podnikateľ platiť, pretože je veľmi pravdepodobné, že počas prerušenia živnosti nastali zmeny v pravidlách platenia týchto odvodov.