Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Pozastavenie (prerušenie) živnosti


Ak chce podnikateľ prerušiť živnosť,  musí to oznámiť živnostenskému úradu. Oznámenie sa robí na tlačive (môžete si ho stiahnuť tu) a prikladá sa k nemu kolok.
Pri pozastavení živnosti je potrebné uviesť na aké obdobie sa živnosť pozastavuje. Minimálna doba prerušenia je najmenej na 6 mesiacov. Ak má podnikateľ pozastavenú živnosť nepretržite viac ako 6 mesiacov, môže požiadať o jej obnovenie aj pred vypršaním pozastavenia (stále však po uplynutí min. 6 mesiacov).

Od 01.06.2010 pozastavenie živnosti nemôže trvať dlhšie ako 3 roky. Podnikatelia, u ktorých bolo do 31.05.2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti, upravia svoje právne vzťahy do troch rokov, inak im uplynutím tejto doby živnostenské oprávnenie zanikne.

O pozastavení živnosti rozhoduje príslušný živnostenský úrad,  ktorý je do 7 dní povinný vykonať rozhodnutie o pozastavení. Po prevzatí rozhodnutia o pozastavení živnosti je potrebné ísť s týmto rozhodnutím na daňový úrad a tam rovnako oznámiť pozastavenie živnosti. Podobne je potrebné nahlásiť prerušenie živnosti aj na zdravotnú a sociálnu poisťovňu a oznámiť jej tieto zmeny najneskôr do 8 dní.

Rada:
Odporúčame zvoliť si začiatok pozastavenia živnosti na prvého v mesiaci a koniec na posledného v mesiaci. Budú sa vám oveľa jednoduchšie počítať odvody poistného za celý mesiac ako za jeho časť. Rovnako to príde vhod keď budete musieť niekde vyplniť počet mesiacov podnikania - nebudete mať problém, či sa ten nedokončený kúsok mesiaca počíta ako celý mesiac do obdobia alebo ho započítať nemáte a podobne.