Change language
szco.sk
Veľkosť textu:  A   A

Solvit


Vnútorný trh ponúka občanom a podnikom množstvo príležitostí. Niektorí sa chcú presťahovať do inej krajiny Európskej únie, aby tam študovali, pracovali, nasledovali svojho partnera alebo si užívali penziu. Iní si chcú založiť podnik alebo ponúkať svoje výrobky a služby v ďalšom členskom štáte Európskej únie.

Hoci vnútorný trh vo všeobecnosti funguje dobre, nemožno vylúčiť, že niekedy dochádza k chybám alebo sa môžu vyskytnúť problémy pri výklade zákonných práv. Môže ísť napríklad o problémy súvisiace so získavaním povolenia na pobyt, so zamietnutím uznania diplomu alebo odbornej kvalifikácie, s registráciou motorového vozidla, so zamestnaneckými právami, so sociálnym zabezpečením, s daňami z príjmov alebo s hlasovacími právami. Váš podnik môže čeliť rôznym administratívnym prekážkam, dodatočným vnútroštátnym požiadavkám na výrobky, ktoré už sú na trhu iného členského štátu EÚ, alebo problémom s vrátením DPH.

Problémy niekedy vznikajú v dôsledku nedostatku informácií o vašich právach v Európe alebo v dôsledku odlišných postupov, ktoré sa uplatňujú v iných členských štátoch. V takýchto prípadoch môže pri objasnení veci pomôcť portál „Vaša Európa“ na webovej lokalite Europa.

Ak ste však dobre informovaní o svojich právach v rámci vnútorného trhu a márne sa snažíte ich uplatňovať v inom členskom štáte EÚ, môže vám pomôcť práve SOLVIT.

Čo je SOLVIT?


SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy. Centrá SOLVIT existujú vo všetkých členských štátoch Európskej únie (ako aj v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande). Pomáhajú pri riešení sťažností od jednotlivcov a podnikov. Centrá SOLVIT sú súčasťou vnútroštátnej verejnej správy a ich úlohou je poskytovať skutočné riešenia na skutočné problémy v krátkej lehote desiatich týždňov. Svoje služby poskytujú zdarma.“

Podrobné informácie o možnostiach využitia siete SOLVIT nájdete na oficiálnej stránke Európskej komisie www.ec.europa.eu/solvit